» » » » Ден на отворените врати в ИЦ „Боян Пенев”


По случай Празника на народните будители Издателския център „Боян Пенев” при Института за литература обявява Ден на отворените врати на 2 ноември 2012 г., от 10.00 до 17.00 ч.

Институтът за литература се намира в гр. София на бул. „Шипченски проход”52, бл. 17, партер.


ПРОГРАМА

10.00 ч. – Откриване с доц. д-р Елка Трайкова (директор на Института за литература) и доц. д-р Пенка Ватова (ръководител на издателската дейност)

11.00 до 11.40 ч. – Представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта Медиевистика:
 • Сборник „Преоткриване: Супрасълски сборник старобългарски паметник от Х век” (2011) от проф. дфн Анисава Милтенова.
 • Сборник „България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация” (2005) от доц. д-р Радослава Станкова.
 • Поредица „Старобългарска литература” и годишник „Scripta & e-scripta” – печатни форуми за медиевистични изследвания от проф. дфн Анисава Милтенова, доц. д-р Ана Стойкова.

12.00 до 12.40 ч. – Представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта Нова и съвременна българска литература:
 • Четиритомник „Критическото наследство на българския модернизъм” (2009-2011) от доц. дфн Едвин Сугарев и доц. д-р Елка Димитрова.
 • Доц. д-р Елка Димитрова за книгата си „Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)” (2001)
 • Сборник „Вапцаров – вяра и самота” (2012) от доц. д-р Свилен Каролев.
 • Поредица „Периодика и литература” (1985 –) от доц. д-р Пенка Ватова.

14.00 до 14.40 ч. – Представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта Теория на литературата:
 • Сборник „Литература и изкуство. Мирогледно-естетически контексти” (2011) от доц. д-р Рая Кунчева.
 • Сборник „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист” (2009) от доц. д-р Рая Кунчева.
 • „Извънлитературното” (2012) от гл. ас. д-р Андрей Ташев.
 • Сборник „Да отгледаш смисъла” (2004) от доц. д-р Миряна Янакиева.

15.00 до 15.30 ч. – Представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта Сравнително литературознание:
 • Доц. дфн Магда Карабелова за сборника „Да опишеш жена… Полско-български дискусии в годините на прехода” (2009) и за „Българска анкета по полския въпрос (1915-1916 г.)” (2011)
 • Доц. д-р Йонка Найденова за сборника „Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание?” (2008, съставител Румяна Станчева).


В Деня на отворените врати посетителите ще могат да закупят предлаганите издания с 30% отстъпка. Издания, излезли от печат преди 2002 г., ще се продават с 50% отстъпка. Безплатно ще се предлагат книжки от сп. „Литературна мисъл”.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: