» » » » Празник на ученето в СофияВ столицата празникът ще бъде отбелязан на 20 октомври 2012 г., събота, с множество събития в цяла София: семинари, открити уроци, демонстрации по практически умения, научни презентации, състезания, концерти, спортни занимания, танци, изложения, обиколка на града и дори в четене в метрото.

Входът за всички събития е безплатен.


ПРОГРАМА

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ДЕН НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ в 1 СОУ „Пенчо Славейков” на ул. „Стара Планина”11:
 • 10:00 до 12:00 ч. - Основна компютърна грамотност за възрастни. Обучителна организация Електронно училище Елика.
 • 10.30 ч. – „ЦЕРН и големият адронен колайдер /LHC/” лекция на Елка Златкова, Съюз на физиците в България.
 • 11.30 ч. – „Нанооптиката и новите технологични постижения” лекция на доц. д-р Георги Дянков.
 • 14:00 ч. – „Учене през целия живот и валидиране на уменията, придобити в предходно учене” семинар за учители, директори и работодатели. Водещ: Пенка Николова.
 • 14:00 до 15:00 ч. - Изисквания за покриване на нивата по английски език на европейската езикова рамка.
 • 15:00 до 17:00 ч. - Компютърни умения за напреднали. Обучение за всички възрасти.

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ в 32 СОУ „Св. Климент Охридски”, на бул. „Христо Ботев”63:
 • 10:30 ч. – „Закрила на личността на детето” презентация на Галина Стоичкова, Държавна агенция за закрила на детето.
 • 11:30 ч. – „Прилагане на Координационния механизъм при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция” презентация на Калина Христова, Държавна агенция за закрила на детето.
 • 13:30 ч. – „Консултативен кабинет за родители” презентация на ефективен модел на социално-партньорско взаимодействие между детската градина и семейството от Катя Йорданова, директор на ОДЗ 90.
 • 14:30 ч. – „Разработване на мултимедийни интерактивни тестове с HP Classroom Manager” демонстрация за директори и учители от представител на СТЕМО, организира НГДЕК.

10.00 ч. - ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНО РОДИТЕЛСТВО - Консултативен център за деца, юноши и родители и Асоциация „Родители”, бул. „Сливница” 212, вх.Г.


10:00 до 14:00 ч. - СЕМИНАР „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” в Институт „Регенезис” към фондация „Човек Плюс” на ул. „Шишман” 5, вх. Б, ет. 1:

 • „Компетентностно-базираните модели за учене” семинар за учители, обучители и работодатели. Какво представляват моделите за учене, основани на компетентности? Как можем да оценяваме, валидираме и признаваме знанията, уменията и нагласите, получени извън училище и в ежедневието?
 • „Съвременни направления и методи за оценяване и развитие в кариерната психология през 21 век” работна среща за кариерно развитие.
 • „Позитивните подходи в съвременното образование и училищна психология” лекция за ефективното управление на дисциплината, насилието и тормоза в училище.
 • „Как да формираме социални и житейски умения у младите и възрастните” лекция за едно от ключовите предизвикателства пред българското образование в XXI век.


* * *
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СТОЛИЧНИ СПОРТНИ УЧИЛИЩА от 10:00 до 16:00 ч.:
 • 166 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, кв. „Суха река”, ул. „Константин Фотинов”№4 - Демонстрации по художествена гимнастика, баскетбол, стрелба. Спортни игри за всички: гимнастика, баскетбол, плуване.
 • 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, ж.к. „Разсадника”, ул. „Д-р Калинков” 40 - Демонстрации по борба, хандбал, джудо, футбол, тенис на маса. Спортни игри за всички: тенис на маса, подвижни игри.
 • СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ”, ж.к. „Младост”, бул. „Асен Йорданов” 2 - Демонстрации по спортна и естетическа гимнастика, акробатика, волейбол, бокс, борба, джудо. Спортни игри за всички: волейбол и подвижни игри.
 • УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА - РАЙОН „ТРИАДИЦА”, Спортна зала „Триадица”, ул. „Метличина поляна”14 - Спортни игри за всички: плуване, художествена гимнастика, баскетбол, волейбол.


* * *
ЧУЖДОЕЗИКОВИ УРОЦИ И ДЕМОНСТРАЦИИ от 10.00 до 14.00 ч. Заповядайте на открити занимания по различни езици:
 • Английски език – І АЕГ, ІІ АЕГ, 32 СОУ, 7 СОУ, 22 СОУ, 127 СОУ, 33 ЕГ, 1 СОУ,
 • 5 ВСОУ.
 • Немски език – 91 НЕГ, 73 СОУ, 35 СОУ, 12 СОУ.
 • Френски език – 9 ФЕГ, 35 СОУ, 133 СОУ, 23 СОУ, 17 СОУ, 33 ЕГ.
 • Испански език – 164 ГПИЕ, 157 ГИЧЕ, 22 СОУ, 31 СУЧЕМ, 1 СОУ.
 • Италиански език – 105 СОУ, 36 СОУ, 23 СОУ.
 • Руски език – 133 СОУ, 73 СОУ, 119 СОУ, 125 СОУ, 107 ОУ.
 • Румънски език – ПГИИРЕ „Михай Еминеску”.
 • Иврит – 134 СОУ.
 • Шведски език – 12 СОУ.
 • Японски език – 18 СОУ, 138 СОУ, ПГТЕ „Хенри Форд”.
 • Китайски, корейски, арабски език – 18 СОУ.
 • 11.00 до 16.00 ч. в Британски съвет на ул. „Кракра”7 - ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН с презентации на всеки час и информационни щандове през целия ден. Представяне на курсове по английски в България и Обединеното кралство, обучителни ресурси, информация за различни възможности за квалификация и кандидатстването в британски университети. Най-интересното от проектите на БС в областта на изкуствата, образованието и науката. Вечерта не пропускайте научното кафене Café Scientifique с едни от най-младите и харизматични български учени, които умеят да разказват за постиженията в науката по разбираем, достъпен и увлекателен начин. Пълна програма на информационния ден.


* * *
АТЕЛИЕТА, ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ
В СТОЛИЧНИ ГИМНАЗИИ:

10:00 до 16:00 ч., Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ” в район „Връбница”, ул. „Баба” 16 - Състезание за ученици и възрастни на основата на тест, генериран с HP Classroom Manager.

11.00 ч., Национално музикално училище „Любомир Пипков” на ул. „Оборище” 17 - Демонстрационни уроци по народно пеене, класическо пеене и ударни инструменти на ученици от НМУ „Любомир Пипков” и 144 СОУ „Народни будители”.

10:00 до 16:00 ч., Национална търговско-банкова гимназия на бул. „Витоша” 91 - Представяне на две учебни фирми, две учебни банки и учебна митница.

10:00 до 16:00 ч., Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация „А. С. Попов” на бул. „Сливница” 10 - Училищни медии; Демонстрация на системи за видео-наблюдение и сигурност с технически средства; Работилница „Фото и видео ателие”.

10:00 до 16:00 ч., Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. Асен Златаров” на ул. „Средорек” №3 – „Ателие за усвояване на отпадъчни продукти” научна демонстрация; Презентация „Екология и устойчиво развитие” проект на Екоклуб „Млад еколог” към ПГЕБ.

10:00 до 16:00 ч., Професионална гимназия по текстил и моден дизайн в кв. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 2 - Ателие „Текстилни техники” и ателие „Компютърно проектиране на тъкани”.

Професионална гимназия по транспорт „Макгахан” в ж.к. „Слатина”, ул. „Кадемлия” 15 - Демонстрации по управление на моторни превозни средства.

10:00 до 16:00 ч., Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема” в кв. „Овча купел”, ул. „Маестро Кьнев” № 74 - Работилница „Аранжиране на букети”.

10:00 до 16:00 ч., Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” на ул. „Райко Алексиев” 48:
 • Демонстрации на проекти.
 • Демонстрационни часове по информационни и компютърни технологии.
 • Проект „Чиста енергия за бъдещето” с партньори фирма „Електроинвест” ЕООД, Българска ветроенергийна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Конфедерация на производителите на екологична енергия, списание „Екология 21”.
 • Спортно състезание „бързи, смели, сръчни баби, дядовци и внуци”, съвместно със ЗД „Армеец”.
 • Викторини, състезания, интерактивни уроци в партньорство с ОДЗ 23, ЦДГ „Слънце”, Столична община, район „Изгрев”, читалище „Николай Хайтов”, СУ „Св. Кл. Охридски”- факултет „Педагогика”, специалност „Изобразително изкуство”.

10:00 до 16:00 ч., Софийска професионална гимназия по туризъм на бул. „Сливница” 182 - Практическа работилница „Сервирането – правила или начин на общуване”

10:00 до 16:00 ч., 1 СОУ „Пенчо Славейков” на ул. „Стара Планина” 11 - Творчески работилници през целия ден:
 • Ателие „Чудесата на приказките”
 • „Мисли днес, за да избираш утре” лекция по сексуално и репродуктивно здраве.
 • Ателие „Как да напиша филм”
 • Практическа работилница „Разкажи своята история”
 • Творчески работилници по декупаж, керамика, бижута
 • Българска национална кухня и християнски празничен календар.

11:00 ч., 26 СОУ „Йордан Йовков” в кв. Княжево, ул. „Кореняците”40:
 • Училище за родители „Опасностите на нашето съвремие” - борба със зависимостите и ефективно общуване на ученици, учители и родители.
 • Ателие „Творим с продукти на природата”.
 • Демонстрация за обучение на доброволци за опазване на природата от пожара.
 • Представяне на ученически екопроекти: „Ние живеем тука и ни пука за найлона и боклука”, „Зелена мрежа” (ученически квартални съвети за опазване на природата и постигане на устойчива жизнена среда в град София), „Екокъща” (енергийна ефективност чрез енергия от природата).

11.00 ч., 74 СОУ „Гоце Делчев” в ж.к. Връбница-1 – Екоателие

10:00 до 16:00 ч., 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” в ж.к. Младост 1:
 • История на моето семейство 
 • Виртуално пътешествие по света на английски език 
 • Ателие Млад еколог 
 • Лекции по сексуално и репродуктивно здраве
 • Аз - фотографът
 • Студио „Етнография” и др.
11.00 ч., 137 СОУ „Ангел Кънчев” в ж.к. Люлин, бул. „Европа”135:
 • Създаване на игри, онлайн-плакати и онлайн-презентации
 • Музикално студио „Добър съм – пея, танцувам, творя”
 • Танцов състав – български народни танци

10:00 до 13:00 ч., 144 СОУ „Народни будители” в ж.к. „Младост – 3”, ул. „Бъднина” - Всички на хорото и „Пеем всички”.* * *
ПРАЗНИЧНИ ЗАНИМАНИЯ В ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ


10:00 до 16:00 ч., ОДЗ 90 в кв. „Надежда”, ул. „Иван Момчилов” № 44:

 • „Заедно с децата учим правилата” спортни игри на учебно-тренировъчния полигон по БДП в ОДЗ 90, съвместно с родители, деца и учители от ОДЗ 90 и детски заведения в района.
 • „Водна феерия” състезание по плуване.
 • Съставяне на книжка от деца, учители и родители „Най-голямото богатство”
 • Природна лаборатория: „С мама и татко по екологичната пътека в детската градина” – с участие на деца и родители в дообогатяване на екологичната пътека с алпинеум, къщичка за птици, изготвяне на екологично табло, карта и др.
 • Екологична приказка или Разделно отпадъци събираме и рециклираме - детски театър по авторски сценарий.
 • Музикалната загадка отгатни, символите на щастливо детство изработи - приложна работилница – чрез музикално изпълнение от децата за определен символ, родителите изработват от различни отпадъчни и природни материали и с различни техники картини със символите на щастливото детство / слънце, балони, хвърчила, дъга и др./ 

11.00 ч., 64 ОУ „Цар Симеон Велики” в кв. Симеоново, ул. „Симеоновска” №1:

 • Историческо състезание „Нашите народни будители - 250 години от написването на История славянобългарска” с участието на ученици и родители.
 • „От раклата и библиотеката на баба” ателие за малки и големи.

11.00 ч., 103 ОУ „Васил Левски” в ж.к. Филиповци - Демонстрационен урок за начален етап по проект „Нов шанс за успех”.

11.00 ч., 120 ОУ „Георги Раковски” на пл. „Йоан Павел II” 7 - Ателие „Природолюбие” работа с природни материали за ученици от 1-4 клас и възрастни.

11.00 ч., 147 ОУ „Йордан Радичков” в ж.к. Разсадника, ул. „Д-р Калинков” 40 - Демонстрационен урок по английски език по проект „Нов шанс за успех”.


* * *
ОБУЧИТЕЛНИ ПРОЯВИ В СТОЛИЧНИ СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА


10:00 до 16:00 ч., 1 Помощно училище „Проф. Георги Ангушев” на бул. „Тодор Александров”175 - Куклен театър и Ателие за работа с глина и природни материали.


4 Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий” на ул. „Дунав” 30 - Ден на отворените врати:
 • 10:00 до 12:00 ч. - Училище за родители. Водещ: пед. психилог М. Маринова.
 • 12:00 до 13:00 ч. - Начални компютърни умения и използването им в обучението. Водещ: В. Петева.
 • 13:00 до 16:00 ч. - Запознаване на родители и ученици със спецификата и възможностите на педагогическите услуги в различните форми на обучение в гимназията.

10:00 до 16:00 ч. - 5 Вечерно СОУ „Пеньо Пенев” на ул. „Св. Св.Кирил и Методий” 63 - Ден на отворените врати.


10:00 до 16:00 ч., СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” на ул. „Ломско шосе” 177 - Демонстрационни ателиета за работа с деца с нарушено зрение:
 • Развитие на абстрактното мислене и пространствените представи чрез обучението по геометрия и информационни технологии.
 • Драматизация на приказка на английски език за деца и ученици 1-4 клас.
 • Апликацията като средство за развитие на зрителните представи.

10:00 до 16:00 ч., Средно специално училище за деца с увреден слух с детска градина „Проф. Дечо Денев” на ул. „Ген. Стефан Тошев” 82:
 • Научно-практическа международна конференция „Ти чуваш”
 • Група „Жестим” синхронна интерпретация на песни и танци.
 • Ателиета по арт-терапия.
 • Ателие „Екологично биоземеделие” – „Биолеха” и „Сензорна градина”
 • Демонстрационни игри по волейбол, шах, тенис на маса, мини футбол и борба на ученици от националните отбори за Световното първенство за глухи, 2012 г.


* * *
ОБУЧИТЕЛНИ ПРОЯВИ В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА на бул. „Александър Стамболийски” 191:
 • 10:00 ч. – Концерт-поздрав от децата от ОДЗ 90
 • 10:00 до 16:00 ч. - Спорт за деца с нарушено зрение - голбол и джудо. СОУ за деца с нарушено зрение ще демонстрира как спортовете джудо и голбол (спорт със звънтяща топка) подпомагат развитието на пространствената ориентация на ученици с нарушено зрение.
 • 10:00 ч. - Добри практики за вътрешнокариерно развитие, представени от Логопедичен център – София.
 • 10:30 ч. - Обучение за ресурсни учители, организирано от ССУ за деца с увреден слух с детска градина „Проф. Дечо Денев”.
 • 10.30 ч. - Демонстрации и изяви на ученици от Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов” - Играта „West Moon”, Химично шоу, Уреди за кабинета по физика, Песен на ученичката Деница Христова от НПМГ, създадена за националния конкурс „Космосът - настояще и бъдеще”.
 • 11.00 ч. – Танцова програма: Надиграване, Модерни и народни танци за всички, Привлекателността на танца и магията на илюзията (за всички възрасти).
 • 10:00 до 16:00 ч. – „Опознай България”: През целия ден Националният дворец на децата и Сдружение на българските начални учители ще раздават на учители от начален етап CD „Опознай България” за часове по информационни и компютърни технологии.


* * *
ДЕМОНСТРАЦИИ, АТЕЛИЕТА И ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ В НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ в кв. Бояна, ул. „Витошко лале” 16, от 11:00 до 16:00 ч.:
 • „Енергийна ефективност” разяснителна кампания на фирма за топлинно счетоводство „Техем”.
 • „Школа за родители: разпознаване и ранна превенция на дислексия (смесено разстройство на речта и говора), дисграфия (невъзможност за изписване на букви) и алалия (невъзможност за правилно изговаряне на думи)” лекция на Логопедичен център – София.
 • „Ателие по тъкачество” демонстрации за изработване на изделия от нетъкан текстил (плъсти).
 • „Сила, чест, мъжество” състезание „Бодигард” за кадети.
 • „Техники за приготвяне на коктейли” демонстрация на ученици от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, Банкя.
 • Изложение на Частно училище с изучаване на немски език „ВЕДА”
 • „Захарни декорации” семейно ателие на ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия.
 • „Житената Питка” театрално студио за обреди и обичаи на ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия.
 • „Обредни Хлябове” изложба на ученици от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия.
 • „Два свята” шоу-спектакъл на български и европейски опит във фризьорството с Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”.
 • „Прически, грим и маникюр” работилница.
 • Шоу с костюми от различни исторически епохи (прически и грим) на Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”, съвместно с Националния исторически музей.


* * *
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МУЗЕИ,
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ


10.00 до 14.00 ч. – Национален археологически музий


10.00 до 16.00 ч. – Национален природонаучен музей

10.00 до 16.00 ч. – Национален исторически музей

10.00 до 16.00 ч. – МотоPfohe музейна експозиция „Историята оживява” на бул. „Сливница” № 444

10.00 до 16.00 ч. - СУ „Св. Климент Охридски”:
 • Централно фоайе
 • Ботаническа градина на СУ „Св. Климент Охридски”
 • Образователен театър „Алма Матер”
 • Представяне на нова програма „ Фиолософия, култура, общество, религия” за пенсионери
 • Инкубатор „Аз съм доброволец през целия живот” пред СУ „Св. Кл. Охридски”, пред МОЛ София и пред Централни хали.


* * *
ИЗ ГРАДА

11:00 до 12:00 ч. - КОНЦЕРТ на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов” и Йодлеров състав, организирана от БТС пред Народен театър „Иван Вазов”.

В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ четене в метрото на текстове от български автори, свързани с просветната и културната идентичност на българина, организирано от Регионален инспекторат по образованието - София-град и Институт по български език и литература към Българска академия на науките.

От 11.00 ч. и от 15.00 ч. - ПЕШЕХОДНА ОБИКОЛКА „СОФИЯ - КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” от пред входа на храм-паметник „Александър Невски”.

ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ - Елате пред Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, МОЛ София или Централни хали и си вземете безплатен пътеводител за 15 културни, исторически и природни забележителности в София. Организатор: Български туристически съюз.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: