» » » Breathing Space проект на Бора Петкова и HR-StamenovНационалният литературен музей представя „Breathing Space” - сайт-специфик проект на Бора Петкова със специалното участие на HR-Stamenov и произведението „Ambiguous Activities”.

„Breathing Space” е временна художествена намеса в постоянната експозиция на къща музей „Пейо К. Яворов” (ул. „Г.С. Раковски” 136 в София).

Проектът изследва отношенията между живота и творчеството на П. К. Яворов и особеностите на къщата музей, със средствата на създадени за конкретното пространство видео и аудио инсталации.

Наименованието „Breathing Space” в контекста на живота и творчеството на П. К. Яворов, идва да разгледа идеята за Смъртта, като кратка пауза, отделяща, но и правеща крачката между две вечности - вечността в поезията на Яворов и вечността на неговата поезия.

Проектът е замислен с отношение към музейната дейност в цялост, историческата значимост на сградата, като паметник на културата, както и към автентичността на постоянната експозиция на музея.

„Breathing Space” ще продължи от 30 ноември до 23 декември 2012 г.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: