» » Ваканция 2013 за децата на Стара Загора


„Ваканция 2013” е инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълолетните и на Център за превантивна и психолого-консултативна дейност. Записването за участие в програмата и допълнителна информация може да получите в офиса на МКБППМН в Стара Загора до 28 юни 2013 г., от 16:00 до 17:00 ч., или на тел.: 042/ 60 55 16 и 0879 120 521. 


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: