» » » » Седмица на Институт Конфуций 2013

Снимка: Магдалена, naturelita.com

Институт „Конфуций” в София организира поредната интересна и вълнуваща среща с Далечния Изток, отправяйки покана към всички приятели на Китай. Събитията са с вход свободен. Мястото е Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”.


П Р О Г Р А М А

28 октомври 2013 г., 14:30 до 16:00 ч., Зала Приемна Инфоцентър – Открита лекция на г-н Силви Велев, майстор-калиграф, на тема „Китайската калиграфия – изкуство отвъд красивото писане”. В лекцията:
  • Кратък исторически преглед на китайското писмено изкуство;
  • Пътят на китайските йероглифи от пиктограмите до съвременния шрифт;
  • Китайската писменост от дин. Шан (ХVІ-ХІ в. пр. н. е.) и следващите исторически периоди;
  • Разновидности на калиграфския шрифт и техните образци;
  • Техники на изписване и материали, използвани в калиграфията;
  • Вътрешно влияние на калиграфската практика и връзката й с човешката енергия;
  • Първи опити да пишем с туш и четка – минути за демонстрация и практика.

28 октомври 2013 г., 17:00 до 18:30 ч., Приемна Инфоцентър – Открита лекция на проф. дфн. А. Г. Сторожук от Санктпетербургски държавен университет, на тема „Смъртта в традиционната китайска култура” (на английски език).

30 октомври 2013 г., 11:30 до 13:00 ч., Зала 1 – Открита лекция на доц. д-р Андроника Мартонова на тема: „Киното на независимия дух: различните документалисти в съвременната филмова култура на Китай”.
Лекцията се фокусира върху един много интересен социо-културен феномен в съвременен Китай и неговото арт пространство: независимото документално кино. То придобива все повече популярност, както между професионалистите и аматьорите в страната, така и сред международните форуми. Като онтология е вид ангажирано кино, което също така има за цел да съхранява националната колективна памет и да я пази contre oublie. Тематиката на сюжетите му е изключително богата, характеризира се с жанрово многообразие и специфична естетика на реализма. Това е киното на Шестото кинопоколение режисьори в Китай и до голяма степен силно влияе и върху игралните филми. Сред водещите режисьори на течението са У Уънгуан, Дуан Дзинчуан, Дзя Джанкъ, Дзян Юг, Хад Джъцян, Ху Дзие, Джао Лян, Хуан Уейкан.

30 октомври 2013 г., 14:30 до 16:00 ч., Огледална зала – Открита лекция на доц. д-р Иванка Влаева на тема: „Пътят на коприната като символ на взаимодействието и вдъхновението на музикалната креативност”.
Пътят на коприната се е превърнал в символ и метафора за безграничните човешки стремежи към далечното, непознатото и примамливото. Чрез него реално се осъществяват културни взаимовръзки в продължение на няколко хилядолетия. В миналото това е пътят, по който се пренасят и предмети, свързани с музиката, придвижват се музиканти, осъществява се музикален обмен. Днес той маркира нови взаимодействия и става импулс за творчество на музиканти и композитори, принадлежащи към различни традиции, с разнороден опит и идеи. Сега неговите измерения надхвърлят някогашните реално съществуващи, като придобиват други очертания. Осъществяват се нови творчески превъплъщения. Особено интензивно в тази насока работят представители на китайската култура. Именно някои от техните достижения в контекста на новите глобални условия са обект на анализ и представяне в настоящата лекция.

30 октомври 2013 г., 16:30 до 18:00 ч., Огледална зала – Открита лекция на д-р Юри Стоянов от Департамент по ориенталски и африкански науки към Лондонския университет, на тема „Предсъвременни процеси на религиозна глобализация, конфликти и изолационизъм в източните части на Пътя на коприната: импликации за съвременност”.

31 октомври 2013 г., 10:00 до 13:00 ч., Огледална зала – Открита лекция на проф. Нако Стефанов на тема „Перспективи на социално-икономическото развитие на КНР – проблеми и предизвикателства”.
Устремното социално-икономическо развитие на КНР през последните повече от 30 години, решавайки редица проблеми, формира нови такива, намиращи се на едно по-различно равнище на действие и взаимодействия. Последните имат характера на предизвикателства, доколкото, ако бъдат успешно решени, те ще създадат нови възможности и перспективи пред страната-континент Китай. Лекцията е посветена на разглеждане на гореспоменатата проблематика, синтезираща политически и геополитически, стопански и геоикономически, технологически и социо-културни аспекти.

«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: