» » » » Ден на отворените врати във Физически факултет

Снимка: en.wikipedia.org

Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” обявява Ден на отворените врати. Физиката е навсякъде около нас. Нейната магия се случва във всеки малък отрязък време. Вижте как.


П Р О Г Р А М А

26 април 2014 г., Ден на отворените врати във Физически факултет към СУ
Откриване (зала А-205)
 • 10:00 до 10:15 ч. - Приветствие от г-н Декана на Физически факултет проф. дфзн Александър Драйшу.
Публични лекции и презентации (зала А-205)
 • 10:15 до 11:15 ч. – „Съвременната физика като наука и кариера”, проф. дфзн Иван Лалов.
 • 11:15 до 11:40 ч. - „Земетресенията - страшни или интересни”, ас. Гергана Георгиева.
 • 11:40 до 11:55 ч. - „Глобалните навигационни спътникови системи и земетресенията”, студент Петя Петкова.
 • 11:55 до 12:40 ч. - „Алиса в страната на чудесата или как разбираме киралната симетрия в природата”, проф. дфзн Ана Пройкова.
 • 12:40 до 13:00 ч. - „Съвременен мониторинг на океана”, доц. д-р Елисавета Пенева.
 • 13:00 до 13:20 ч. - „За времето с любов!”, представя клуб „Циклон”, доц. д-р Гергана Герова.
 • 13:20 до 13:50 ч. - „Плазмени двигатели за комуникационни сателити”, доц. д-р Живко Кисьовски.
 • 13:50 до 14:00 ч. – Почивка.
 • 14:00 до 15:00 ч. - „Неуловимите неутрина - мистерии и загадки”, проф. дфзн Румен Ценов.
 • 15:00 до 15:30 ч. - „Области на звездообразуване в Галактиката”, ас. Орлин Станчев.
 • 15:30 до 16:15 ч. - „Kосмическите изследвания във Физическия факултет и участието на студенти и ученици в тях”, доц. д-р Явор Шопов.
Публични лекции и презентации (зала Б-428)
 • 12:00 до 13:00 ч. - „Лазери - квантовите усилватели и генератори на светлина”, доц. д-р Иван Хълтъков.
 • 13:00 до 14:00 ч. - „Дейност на Студентски клон на Американско Оптично Общество (OSA) в Софийски университет, ползата от членството” и „Оптични експерименти за ученици и студенти”, докт. Божидар Орешков, докт. Веселин Александров.
 • 14:00 до 16:00 ч. - „Стробоскопична фотография: принципи и използването й за регистрация на траекторията на движещо се тяло в пространството и възможност за определяне на кинематичните му характеристики” (лекция с демонстрации), доц. д-р доц. д-р Велин Спасов.
Публични лекции (зала В-44)
 • 10:20 до 10:55 ч. - „Графенът - материалът на бъдещето”, проф. дфзн Валентин Попов.
 • 11:00 до 11:35 ч. - „Икономика и физика”, гл. ас. д-р Генко Василев.
 • 11:40 до 12:15 ч. - „Биоинформатика за любознателни”, физ. д-р Румен Димитров.
 • 12:20 до 12:55 ч. - „Мистериозната теория”, докт. Цветан Вецов.
 • 13:00 до 15:00 ч. - „Квантова машина на времето”, докт. Петър Кокарчев.
Мултимедийни презентации и филми (фоайе сграда А)
 • 10.00 до 16.00 ч. - „Комуникации и физична електроника” (23 min), катедра Радиофизика и електроника.
 • 10.00 до 16.00 ч. - „Космическите очи на България - НАО Рожен (2012)” (21 min), катедра Астрономия. Реж.: Боян Карамфилов. Сценарий: Евгени Овчаров и Владимир Божилов.
 • 10.00 до 16.00 ч. - „4% Вселена”, катедра Атомна физика, българското участие в експериментите в ЦЕРН.
 • 10.00 до 16.00 ч. - „Ловци на тъмна материя”, катедра Атомна физика, българското участие в експериментите в ЦЕРН.
Демонстрации в учебни лаборатории
 • 10:00 до 15:00 ч. - Оптометрични измервания, В-21, проф. дфзн Асен Пашов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Беседи и демонстрации в лабораторията „Ядрена електроника”, В-29 / В-26, доц. д-р Илко Русинов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Демонстрация на детектори на йонизиращи лъчения, В-33, доц. д-р Венцислав Русанов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Демонстрации на течно-сцинтилационни измервания на радиоактивност, В-32, доц. д-р Красимир Митев.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Беседи и демонстрации в лаборатория „Дозиметрия и лъчезащита”, В-24, инж. хим. Петко Узунов.
 • 10:00 до 13:00 ч. - Беседи и демонстрации в лабораторията „Биофизика”, В-28, гл. ас. д-р Елица Павлова.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Видове лазери - демонстраци и разговор за лазерната физика и техника, А-214, студенти Елена Стоянова, Теодора Григорова, Александър Николов, доц. д-р Иван Хълтъков.
 • 10:30 до 13:00 ч. – Оптика - Лабораторен практикум (демонстрации), А-431, гл. ас. д-р Захари Златанов.
 • 10:30 до 13:00 ч. - Електричество и магнетизъм - лабораторен практикум (демонстрации), А-429, гл. ас. д-р Ивелина Димитрова.
 • 10:30 до 13:00 ч. – Механика - Лабораторен практикум (демонстрации), А-429, гл. ас. д-р Георги Гоев.
 • 11:00 до 14:00 ч. - Демонстрации в Лабораторията по атомна и ядрена физика, А-317, доц. дфзн Георги Райновски.
 • 11:00 и 14:00 ч. - Галилео Галилей - открития и прозрения, Видеопрезентация по случай 450-годишнината от рождението на Галилео Галилей. Прости физични експерименти. Забавна астрономическа викторина за ученици, А-513, гл. ас. д-р Ева Божурова.
 • 11:00 до 14:00 ч. - Кинематика и динамика на движенията, жироскоп, явлението биене, А-310, Лаборатория по механика.
 • 11:00 до 14:00 ч. - Демонстрации с течен азот, измерване на скорост на газов поток, измерване на топлинни капацитети и топлина на фазови пеходи, А-308, Лаборатория по молекулна физика.
 • 11:00 до 14:00 ч. - Фигури на Лисажу, взаимодействие между проводници, по които тече ток, А-306, Лаборатория по електричество и магнетизъм.
 • 11:00 до 15:00 ч. - Инерференция, дифракция, дисперсия, оптична активност, Б-229, Лаборатория по оптика.
 • 11:30 до 17:00 ч. - Дневни наблюдения на Слънцето (при ясно време). Посещение на Астрономическа обсерватория в Борисовата градина (съвместно с Астрономическа асоциация София), доц. д-р Антоанета Антонова.
 • 12:00 до 15:00 ч. - Визуализация и обработка на експериментални данни от ускорителя LHC в ЦЕРН, получени от експеримента CMS, А-503, физ. Румяна Хаджийска.
 • 12:30 и 15:00 ч. - Физични демонстрации и експериментални задачи за ученици, А-513, гл. ас. Клавдий Тютюлков.
 • 12:30 до 16:00 ч. - Наблюдения на слънчеви петна, Университетският център за космически изследвания и технологии, сграда Б, пети етаж, физ. Алберт Варонов, доц. д-р Явор Шопов.
Демонстрации в научни лаборатории
 • 10:00 до 16:00 ч. - Микровълнов плазмен източник при атмосферно налягане, Лаборатория по физика на плазмата и газовия разряд, сутерен на сграда А, доц. д-р Живко Кисьовкси.
 • 10:00 до 11:30 ч. - Основните функции на малък спътник: - cubesat, демонстрация наживо; - демонстрация на енергетиката на спътника с 8 фотоволтаични панела; - демонстрация на онлайн запис с оптична камера; - демонстрация на радиочестотна и телеметрична връзка със спътника; - демонстрация на системата за магнитна ориентация. А-410, доц. д-р Пламен Данков, инж. физик Огнян Огнянов, доц. Марио Гачев, д-р Веселин Василев.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Сканираща електронна микроскопия, рентгенов микроанализ, оптична микроскопия, нанасяне на тънки слоеве. Лаборатория по технология на материалите, сутерен на сграда А, доц. д-р Стоян Русев, гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова, ас. Атанас Цонев, докт. Димитър Лютов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Свойства на твърдотелните материали и структури, Б-220, Б-222, Лаборатория по електронни и фононни свойства на твърдотелните материали и структури, доц. дфзн Евгения Вълчева, гл. ас. д-р Кирил Кирилов, докт. Иглика Асенова.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Рентгеноструктурен анализ, Б-208, Лаборатория по рентгеноструктурен анализ, доц. д-р Руслан Бездушний.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Акустични вълни, Б-344, Лаборатория по акустични вълни, проф. дфзн Веселин Страшилов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Фотоакустични и фототермични явления, Б-346, Лаборатория по фотоакустични и фототермични явления, доц. дфзн Цветан Велинов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Електроакустични експерименти с висяща капка, Б-205, Лаборатория по електроакустични взаимодействия, доц. д-р Николай Танковски, ас. Николай Зографов.
 • 10:00 до 16:00 ч. - Физични демонстрации от студенти, Фоайе сграда А, Студенти от спец. „Физика”, 4-ти курс, К. Генков, А. Зяпков, С. Хаджийски.
 • 10.30 до 16.00 ч. – Плазма - презентация на популярно ниво. Плазмени източници на отрицателни водородни йони за допълнително нагряване на термоядрена плазма. Лаборатория по физика на плазмата и газовия разряд, сутерен на сграда А, гл. ас. д-р Цветелина. Паунска, гл. ас. д-р Стилиян Лишев.
 • 11:00 и 14:00 ч. - Нови лазерни източници за технологични приложения, ЛЛТ-102. Събиране на групите в посочените часове във фоайе сграда А. Група по нелинейна оптика и твърдотелни лазери: доц. д-р Иван Бъчваров, докт. Данаил Чучумишев, докт. Божидар Орешков, докт. Веселин Александров.
 • 11:00 и 14:00 ч. - Свръхкъси светлинни импулси - генерация и приложение, ЛЛТ-101. Събиране на групите в посочените часове във фоайе сграда А, доц. д-р Иван Стефанов и физ. Николай Димитров.
 • 11:00 до 15:00 ч. - Токове на Фуко, магнитна левитация, магнитни домени, магнитен хистерезис, постоянни магнити, Б-214, Лаборатория по магнетизъм.
 • 11:00 до 14:00 ч. - Физични демонстрации в домашни условия, А-209, физ. Тома Томов.
 • 11:30 до 12:30 ч. - Числените модели на атмосферата и океана – компютърни симулации, В-57.
 • 11.30 до 12.30 ч. - Малък спътников двигател „резистоджет”, демонстрация наживо А-410, инж. Тони Кънев.
 • 12:00 до 14:00 ч. - Беседи и демонстрации на GRID клъстера, Б-1, доц. д-р Борислав Павлов.
Демонстрации в технологични лаборатории
 • 14:00 ч. - Технологична лазерна система за рязане на метали, ЛЛТ. Събиране на групите във фоайе сграда А, физ. д-р Наско Горунски.
Изложба
 • 10:00 до 16:00 ч. - „ХолограмиТе”, коридора при зали А-212 и А-214, студенти Теодора Григорова и Александър Николов, доц. д-р Иван Хълтъков, доц. д-р Иван Ламбрев.
Щанд на катедра Квантова електроника: фоайе сграда А
 • 10:00 до 16:00 ч. - Студентски клон на Американско Оптично Общество (OSA), информация за дейността на организацията и подаръци от организаторите, Божидар Орешков и екипът на OSA.

«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: