» » » » Планината и вярата на Орфей


След първата изложба, свързана с познанието на най-древната праисторическа цивилизация, живяла по българските земи през VII-V хил. пр. Хр., Фондация Credo Bonum представя втората от поредицата изложби, посветени на важни етапи от развитието на духовността и културата по българските земи, този път, свързана с тракиеца Орфей и планината Родопи.

Планинският певец Орфей е поет, лечител, музикант и пророк, основател на Дионисовите и Елевзинските мистерии и тези на о. Самотраки. Автор на хероическата метрика и основоположник на учението орфизъм, което поставя в центъра безсмъртието на душата и се обляга на древни знания и идеи за произхода на света, боговете и човека, които са отразени в т. нар. Орфически химни и други писмени свидетелства. Влиянието на орфизма се разпространило в Южна Италия и в Сицилия (Велика Гърция), по егейските острови и в Азия. Със своята реформа певецът обединил в едно култът към земята и към слънцето. Орфизмът бил и първото учение, разпространявано чрез книги.

Със своите открития българските археолозите показват, че именно във времето на Орфей през късната бронзова епоха (последните столетия на ІІ хил. пр. Хр.) в живота на древна Тракия, както и на целия Средиземноморски свят, настъпват забележителни промени. Възникването на многобройни светилища в стратегически и живописни места, заложените в тяхното устройство астрономически знания, множеството могилни некрополи с погребения и обреди, повтарящи смъртта на самия певец, съществуването на специфична култура, представена особено ярко чрез тракийската култова керамика, хилядолетното функциониране на тракийските светилища до приемането на християнството, са особено ярко представени в планината на Орфей - Родопа, където може би някой ден ще бъдат открити и някои от табличките с Орфеевото слово.

Изложбата „Планината и вярата на Орфей” прави опит да обедини митологичните, писмените и археологически данни от планината на Орфей и от Средиземноморския свят, за да добие плът едно безсмъртно учение, застъпвайки темите за:
  • Митовете за произхода на Орфей;
  • Духовната реформа на Орфей и култа към Дионис и Аполон, вакханките и безсмъртието;
  • Орфизмът - първото учение, разпространявано чрез книги;
  • Музиката на Орфей, шаманството и любовта към Евридика;
  • Племето на бесите - пазители на светилищата на Дионис;
  • Орфеевото цвете - безсмъртничето;
  • Култът на Орфей във Филипопол;
  • Орфей и християнството.
Експозицията представя и примери от култова керамика, намерена в орфически светилища по родопските върхове.

„Планината и вярата на Орфей” ще бъде официално открита на 17 юли 2014 г., от 18:30 ч., в Галерия Credo Bonum в София. Там ще може да бъде видяна до 14 септември 2014 г.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: