» » » » Есенни литературни празници 2014

Снимка: deviantart.com

Програма на XVII издание на Есенни литературни празници’ Бургас.

7 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев” – „Поезията като празник” откриване на Есенни литературни празници 2014. Гости: проф. Михаил Неделчев, д-р Боян Ангелов . С участието на актьорите Невена Цанева и Никола Парашкевов.

10 октомври 2014 г., 17:00 ч., Клуб „Морски звуци” – „Пътят към ада продължава”, автор Ангел Лазов. 70-годишнина на поета.

13 октомври 2014 г., 18:00 ч., БХГ „Петко Задгорски” – „Танго” музикално-поетична вечер.

14 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев” – „За сериозното с усмивка” вечер на хумора. Гост Сергей Трайков. С участието на актьора Стоян Памуков.

15 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев” – „Антология на бургаската проза”. С участието на актьорите Стоян Памуков и Румен Велев.

16 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев” – „Ножница на страданието” литературна премиера. Автор Атанас Радойнов. Представя Владимир Шумелов.

17 октомври 2014 г., 17:30 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев” - Откриване изложба на Ненко Чанев. „Метроном на въображението” вечер на модерната поезия. С участието на актьорите Соня Ковчезлиева и Валери Еличов.

20 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”,  зала „Петя Дубарова” – „Кораб в далечината” литературна премиера. Автор Милка Стоянова. Представят Калина Тельянова и Роза Боянова.

21 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „Поетичен календар”. Автор Зорница Петрова.

22 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „Томи. Нощна смяна” литературна премиера. Автор Иван Сухиванов. Представя Манол Манолов.

23 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” - Начо Хризтосков, творческо представяне. Младен Влашки представя списание „Страница”.

24 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „Целият свят в ръцете” литературна премиера. Автор Янчо Чолаков. Представя Георги Христов.

27 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „Годеникът на душата” литературна премиера. Автор Анго Боянов. Средиземноморска музика в изпълнение на Ана Боянова и Емил Калев.

28 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „Под родовата стряха” литературна премиера. Автор Венета Ташева. Представя Станислав Марашки.

29 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев” – „Антология на бургаската фантастика”. С участието на Ива Папазова и Светлана Стоянова.

30 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „В театъра на сенките” литературна премиера. Автор Наталия Недялкова. Представя Иван Бубалов.

31 октомври 2014 г., 18:00 ч., КЦ „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” – „Леванте” литературна премиера. Автор Керана Ангелова. Представя Добрина Топалова.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: