» » » » Селата в България – посоки за туризъм и култура


Само за четири седмици на книжния пазар книгата за селски туризъм в България „Селата в България – посоки за туризъм и култура” предизвика любопитство, търсене и топъл прием. Защото този „селски гид” повежда към места, китни и по домашно топли; пъстри, като шевица от миналото.

„Селата в България – посоки за туризъм и култура” е първата по рода си книга за селския туризъм в страната, в която авторите Гавраил Гавраилов, Анна Пелова, Михаил Михов се опитват да обхванат възможно най-много атракции и услуги, които имат потенциал и за бъдещо развитие.

Общата част на книгата проследява текущото състояние на селския туризъм, неговите алтернативни варианти и допира му с културата на местните общности. Фокусът е върху зелените алтернативи, културните аспекти на съвременните форми на изкуство в селска среда, развитието на поклонничеството и екологичния туризъм. Важен момент са темите за чистата храна, меда, виното, коприната и маслодайните рози. И внушението, че туристите по селата са чакани гости, а собствениците на местата за настаняване са домакини и бъдещи приятели.

Специализираната част на книгата насочва гостите към 39 конкретни села из цялата страна. Подборът е направен на случаен принцип, но с цел да даде представителна картина за селския туризъм в България. Всяка статия носи отпечатък на авторовото отношение и е резултат от целенасочени посещения на местата. В индекса на книгата са изброени 210 села от цялата страна.

Последната част на книгата провокира към пътешествия и техните споделяния, представяйки пет кратки истории на млади дами, които описват техни пътувания из страната. Авторите обявяват и отворен конкурс за фотопис на тема „Хляб и сол” за връзка с читателите, настоящи и бъдещи пътешественици.

След представяне на „Селата в България – посоки за туризъм и култура” във Варна, Добрич, Русе и Пловдив, премиерният тур продължава към:
  • София - 26 март 2015 г., 18.00 ч., в книжарница „Сиела” (подлез на СУ, Ректорат). Гостуват: Гавраил Гавраилов, Анна Пелова, Христо Панчев, Надежда Савова-Григорова.
  • Стара Загора - 28 март 2015 г., 12.30 ч., в книжарница „Приятели”. Гостуват: Гавраил Гавраилов, Анна Пелова, Здравко Георгиев.
  • Велико Търново - 2 април 2015 г., 17.30 ч., в книжарница „Хеликон” на бул. „Васил Левски”17. Гостуват: Гавраил Гавраилов, Велина Христова.
  • Карлово - 3 април 2015 г., 18.00 ч., в Арт център „Орхидея”. Гостуват: Гавраил Гавраилов, Велина Христова.
  • Габрово - 4 април 2015 г., 13.00 ч., в книжарница „Хеликон” в Мол Габрово. Гостуват: Гавраил Гавраилов, Велина Христова, Силвия Неделчева.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: