» » » » Това не е текст


Изложбата „Това не е текст” на Кирил Прашков, всъщност е съставена от текстове. Цитати от поезия и проза, традиционни латински поговорки, игри на думи, псевдо-цитати и изречения, които изглеждат като поговорки – всички те, превърнати в скулптура, във фин релеф, изграден от намачкани всекидневници, или виртуозно „изписани” с тел. А има и такива, които завършват със светеща крушка, и не просто засядат в паметта, а се запечатват там физически, набивайки се като трън в очите.

Изложбата „Това не е текст” е вид модерен литературен сборник, чийто съставител реагира на информационната пренаситеност, широката публичност на лаишки мнения, противоречиви слухове и безсъдържателни сплетни, застрашаващи отговорното „академично” цитиране и вярата в метатекста.

Противоречието между названието и съдържанието на експозицията, препраща към Рене Магрит и прочутата му картина „Предателството на образа”, където под изображението на лула е изписано „това не е лула”. Но ако това, според Мишел Фуко, внася бъркотия в традиционните отношения между език и образ, при Прашков превръщането на текстове във физически обекти в пространство настоява на способността на думите да се овеществяват, да се превръщат в предмети. А като такива те имат сила, тежест, размери, конкретност, телесност, и доста често натежават в душата или като остен „изръчкват” мисълта, запалвайки пламъка на познанието.

Изложбата „Това не е текст” на Кирил Прашков ще бъде открита на 10 март 2015 г., от 19:00 ч., във Vivacom Art Hall, където ще може да бъде „прочетена” до 21 март 2015 г.

Куратор на проекта: Яра Бубнова.


«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: