» » » » » » Театрален фестивал Веселият патиланец 2015

фестивал веселият патиланец

За трета поредна година, на три сцени в столицата, ще се проведе Театрален фестивал „Веселият патиланец”. По две театрални представления на ден ще радват децата на сцените в „Люлин”, „Илинден” и „Младост”.


П Р О Г Р А М А
на Театрален фестивал „Веселият патиланец” 2015

* * *
Сцена Люлин
Открита сцена 4-ти микрорайон до 96 СОУ

1 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Магия, магия и... магия”, Мигел и Оскар (Испания).
 • 18:00 ч. – „От кулата”, Малка театрална компания (гр. Казанлък).
2 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – Пиратско шоу „Карамба”, театър „Кратунка” (гр. Хасково).
 • 18:00 ч. – „Обичана приказка”, театър „Пинокио” (гр. Благоевград).
3 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Котаракът в чизми”, „Жар театър” (гр. София).
 • 18:00 ч. – „Магазинче за цветове”, театър „Арт ленд” (гр. София).
4 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Тяга земная”, театър от Русия.
 • 18:00 ч. – „Пейте и танцувайте с Бате Енчо”.
5 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Отвяжись худая жизнь”, театър от Русия.
 • 18:00 ч. – „Рибарят и златната рибка”, Димитър Тодоров (гр. София).
6 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Косе Босе”, театър „Абсурд” (гр. София).
 • 18:00 ч. – „Театърът на Карабас”, Театро „Плюс” (Испания).


* * *
Сцена Илинден
Открита сцена парк „Света Троица”

1 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. - „Театърът на Карабас”, Театро „Плюс” (Испания).
 • 18:00 ч. - Пиратско шоу „Карамба”, театър „Кратунка” (гр. Хасково).
2 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. - „От кулата”, Малка театрална компания (гр. Казанлък).
 • 18:00 ч. - „Котаракът в чизми”, „Жар театър” (гр. София).
3 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. - „Магазинче за цветове”, театър „Арт ленд” (гр. София).
 • 18:00 ч. - „Обичана приказка”, театър „Пинокио” (гр. Благоевград).
4 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. - „Отвяжись худая жизнь”, театър от Русия.
 • 18:00 ч. – „Рибарят и златната рибка”, Димитър Тодоров (гр. София).
5 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Тяга земная”, театър от Русия.
 • 18:00 ч. – „Пейте и танцувайте с Бате Енчо”.
6 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Магия, магия и... магия”, Мигел и Оскар (Испания).
 • 18:00 ч. – „Косе Босе”, театър „Абсурд” (гр. София).


* * *
Сцена Младост

1 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Шоуто на Влади”, Владимир Колашкин (гр. София).
 • 18:00 ч. - „Тяга земная”, театър от Русия.
2 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. - „Театърът на Карабас”, Театро „Плюс” (Испания).
 • 18:00 ч. - „Театърът на Карабас”, Театро „Плюс” (Испания).
3 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Косе Босе”, театър „Абсурд” (гр. София).
 • 18:00 ч. - „Отвяжись худая жизнь”, театър от Русия.
4 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. – „Рибарят и златната рибка”, Димитър Тодоров (гр. София).
 • 18:00 ч. – „Магия, магия и... магия”, Мигел и Оскар (Испания).
5 юни 2015 г.
 • 11:00 ч. - „Магазинче за цветове”, театър „Арт ленд” (гр. София).

«
Следващо
По-нова публикация
»
Предишно
По-стара публикация

Няма коментари: